LYERJE ME BOJE ELEKTROSTATIKE

Lyerja elektrostatike është një metodë shumë efikase, me kosto efektive dhe e pastër lyerjeje. Mund të përdoret në sipërfaqe përçuese dhe siguron një përfundim të lëmuar. Ai prodhon një shtresë të fortë dhe të qëndrueshme që do të qëndrojë për vitet në vijim.

Lyerja elektrostatike është një proces i përdorimit të një fushe magnetike për të aplikuar bojë në metale dhe lloje të ndryshme të plastikës.

Ajo bazohet në parimin se “të kundërtat tërhiqen”. Duke i dhënë objektit që do të lyhet një ngarkesë negative dhe bojës një ngarkesë pozitive, krijohet tërheqja dhe rezultati është një bojë e qëndrueshme, e lëmuar dhe e fortë, e cila është e veshur.

Ka shumë përfitime dhe avantazhe të lyerjes elektrostatike. Përfundimi është një metal i veshur për shkak të fushës elektromagnetike. Trashësia e bojës është e lehtë për t’u kontrolluar.

Është me kosto efektive sepse kursen bojë dhe kohë. Është shumë i pastër sepse nuk ka spërkatje të tepërt ose spërkatje dhe aplikimi është uniform.

Sipërfaqja e objektit të lyer është higjienike sepse është jo poroze dhe është e papërshkueshme nga kimikatet që përdoren për pastrim.